English Plus 1 Sprawdziany

English Plus 1 Sprawdziany i odpowiedzi

English Plus 1 Sprawdziany i odpowiedzi

 Jest to kurs o czterech poziomach, przy czym każdy poziom przewidziany jest na rok nauki w systemie trzech godzin tygodniowo.
Zbliża się nawał sprawdzianów, a ty nie jesteś sobie w stanie z nimi poradzić? Odbija się to na twoim stanie psychicznym oraz emocjonalnym, ponieważ masz wrażenie, że ten cały ciężar to stanowczo za dużo, jak na twoje aktualne możliwości? Na końcu znajdziesz English Plus 1 Sprawdziany.

Pobierz ten sprawdzian z Chomikuj