Das ist Deutsch 2 Sprawdziany

Das ist Deutsch Kompakt 2 Sprawdziany i odpowiedzi

Das ist Deutsch 2 Sprawdziany i odpowiedzi

Głównym założeniem „Das ist Deutsch 2” jest przekazanie uczniom wiedzy i umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach życiowych, typowych dla pierwszych kontaktów z niemieckojęzycznymi osobami, a więc do nabycia umiejętności rozumienia oraz tworzenia prostych wypowiedzi i tekstów pisanych, uczestniczenia w konwersacji, opowiadania o swoim otoczeniu oraz o sobie. Drugim celem serii jest przedstawienie obyczajów i kultury krajów obcojęzycznych oraz rozwój kompetencji interkulturowych. Na końcu są Das ist Deutsch 2 Sprawdziany.  Jeżeli jesteś nauczycielem zaintrygowanym serią, pobierz jej komponenty, na przykład książkę nauczyciela albo sprawdziany.

Z każdym etapem edukacji idzie ci coraz gorzej? Kiedyś byłeś dobrym uczniem, ale z czasem się to  zmieniło na gorsze? Nie możesz sobie poradzić z wieloma przedmiotami i wpadasz przez to w coraz większe tarapaty?
W archiwum Das ist Deutsch 2 Sprawdziany znajdują się wszystkie testy oraz odpowiedzi.

Pobierz ten sprawdzian z Chomikuj